Studium wykonalności, wariantowa koncepcja i projekt budowlany przebudowy Potoku Strzyża w rejonie Galerii Bałtyckiej w Gdańsku

Koreferat do projektu "Budowa obwodnicy wschodniej Elbląga z powiązaniem z istniejącym ukł. Europark przygotowanie terenów inwestycyjnych et II. Droga G2/2 i G1/2"

Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla inwestycji pn.: Budowa drogi krajowej nr 51 na odcinku Spręcowo - Olsztyn

Projekt przesunięcia budynku przy ul. Batalionów Chłopskich w Szczecinie

Koncepcja zagospodarowania północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku w zakresie infrastruktury drogowej i sieci

Koreferat do projektu "Pomorska Kolej Metropolitalna-rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej"

Pomorska Kolej Metropolitalna etap 1 - rewitalizacja "Kolei Kokoszkowskiej" Tom 1 Analiza techniczna możliwości budowy linii kolei metropolitalnej ma odcinku od stacji Gdańsk Wrzeszcz do stacji Gdańsk Osowa

Pomorska Kolej Metropolitalna etap 1 - rewitalizacja "Kolei Kokoszkowskiej" Tom 2 Analiza wielokrytrialna

Pomorska Kolej Metropolitalna etap 1 - rewitalizacja "Kolei Kokoszkowskiej" Tom 3 Koncepcja programowo przestrzenna

Pomorska Kolej Metropolitalna etap 1 - rewitalizacja "Kolei Kokoszkowskiej" Tom 4 Studium wykonalności

Pomorska Kolej Metropolitalna etap 1 - rewitalizacja "Kolei Kokoszkowskiej" Tom 5 Wstępny operat terenowo - prawny

Rewitalizacja elementów ogrodu zoobotanicznego w Bydgoskim Śródmieściu w Toruniu

Koreferat do "Wstępnej koncepcji stałej przeprawy przez Świnę i kanał Mieleński z wyborem lokalizacji oraz technologii"

Studium wykonalności dla inwestycji: Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta wraz z układem dojazdu do Hali Widowiskowo-Sportowej na granicy Gdańska i Sopotu

Studium wykonalności tras Nowa Kościuszki, Nowa Gdańska, Droga Zielona

Studium wykonalności, koncepcja programowo-przestrzenna trasy Nowej Słowackiego w Gdańsku

Studium wykonalności zadania: " Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju na odcinku od Basenu Górniczego do osiedla Kijewo"

Studium wykonalności dla układu drogowego na osi Wendy - Wiśniewskiego

Studia Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe wraz z Koncepcjami programowymi dla obwodnic miast: Kamień Krajeński, Sępólno Krajeńskie, Więcbork

Studium wykonalności "Infrastruktura dostępu do Nabrzeża Przemysłowego"

Studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie z funduszu UE dla obwodnicy Pruszcza Gdańskiego

Projekt zabezpieczenia skarpy w rejonie muru Północnego na Zamku Królewskim w Warszawie

Ekspertyza stanu technicznego mostu nad śluzą "Przegalina Południowa"

Budowa kortu tenisowego z parkingiem w Gdyni

Ochrona wód Zatoki Puckiej i Wód Bałtyku oraz głównego zbiornika wód podziemnych nr. 110

Ocena stanu technicznego mostu przez rzekę Odrę i rzekę Regalicę w ciągu autostrady Poznańskiej w Szczecinie