Przebudowa układu drogowego w sąsiedztwie Targu Rakowego i Siennego w Gdańsku wraz z towarzyszącą infrastrukturą

Projekt poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdańsk

Sprawdzenie bilansu nasadzeń kompensacyjnych dla zadania Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie wraz z dobraniem drzew o mniejszej koronie i zmiana nasadzeń do decyzji środowiskowej

Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląg

Zagospodarowanie rekreacyjne terenów zieleni w rejonie ul. Biwakowej i ul. Chirona w Gdańsku - Osowej

Przebudowa ulicy Łostowickiej w Gdańsku (etap I, II, III)

Projekt kompensacji przyrodniczej w obrębie ostoi warmińskiej z prognozowanym oddziaływaniem przebudowy drogi krajowej 22 Elbląg - Kaliningrad

Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ul. Chwaszczyńskiej w Gdyni (etap I)

Rewaloryzacja parku brzeźnieńskiego w Gdańsku im. Haffnera przy ul. Krasickiego w Gdańsku – aktualizacja i adaptacja