Specyfikacja techniczna i wymagania dla lokalizacji dwóch parkingów kubaturowych na północnym cyplu Wyspy Spichrzów

Przebudowa, modernizacja i dostosowanie na potrzeby prototypowni i pomieszczeń komplementarnych budynku po-stoczniowego tzw. „Pentagon” w Gdyni ul. Konstruktorów niedaleko ronda Czechosłowacka

Kompleksowy projekt zadaszeń i elementów małej architektury dla węzła integracyjnego Gdańsk Śródmieście

Modernizacja targowiska miejskiego w Pelplinie

Inwentaryzacja i koncepcja zagospodarowania terenu po bramie wjazdowej do Stoczni Gdynia SA

Prace na Zamku w Malborku

Koncepcja zadaszenia kompostowni osadów na terenie Oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi Ełckiej

Projekt rewaloryzacji Rynku w Słupsku

Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w ramach programu Kaszubska Marszuta

Koncepcja wielostanowiskowego parkingu przy ul. Kazimierza Górskiego w Gdyni

Rewitalizacja dzielnicy Letnica w Gdańsku w zakresie układu drogowego

Renowacja placu im. Marszałka J. Piłsudskiego w Gdańsku

Koncepcja architektoniczna przebudowy budynku klasztornego przy ul. Świętojańskiej w Gdańsku

Pomieszczenia biurowe w III Urzędzie Skarbowym w Gdańsku

Nadzór nad pracami renowacyjnymi Arkad Kubickiego przy Zamku Królewskim w Warszawie

Koncepcja urbanistyczno- architektoniczna szkoły podstawowej w Kwidzynie

Mała architektura i zieleń dla obiektu Stowarzyszenia Opieki społecznej "Bank Otwartych Serc" - "dom na skraju" w Gdańsku

Koncepcja i projekt podstawowy przebudowy i remontu Pałacu pod Blachą w Warszawie