Opracowanie urbanistyczne do projektu ukł.komunikacyjnego dla terenów 057,058,059 wg.MPZP 2201 - Osiedle Sokółka

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żukowo w ramach infrastruktury oraz komunikacji

Opracowanie koncepcji budowy Al. I. J. Paderewskiego w Białymstoku

Wstępna koncepcja rozwiązań projektowych dla parkingu przed Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejony dawnej Stoczni Gdynia

Wstępna koncepcja rozwiązań komunikacyjnych dla Portu Lotniczego Gdynia – Kosakowo

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pruszcz Gdański, Rekcin

Kompleksowa koncepcja układu drogowego Nowa Spacerowa- Droga Zielona w Gdańsku

Studium programowo-przestrzenne zagospodarowania terenu przedpola Bazy Promowej Westerplatte