Projekt technologiczny. Betonowanie płyty pomostu obiektu M514 w ciągu drogi ekspresowej S-3

Kładka pieszo - rowerowa nad ulicą Podjazd w Gdyni

Dokumentacja naprawy łożysk wiaduktu w ciągu drogi 87 w km 513+243 w Skarżysku Kamiennej

Most kratownicowy przez rzekę Wisłę w m. Nagajów - przywrócenie do ruchu kołowego

Obiekty mostowe w ramach Południowe obwodnicy Warszawy km 456+240 do 460+650 Węzeł Konotopa, Puławska, Lotnisko z MPL Okęcie

Przejście podziemne pod DW 503 w obrębie Placu Słowiańskiego w Elblągu

Obiekty mostowe drogi ekspresowej S3 na km 0+000 do 21+000

Opracowanie dokumentacji projektowej "Budowa mostu przez Wisłę wraz z dojazdami w okolicach Kwidzyna"

Przeprawa tunelowa pod Martwą Wisłą w porcie morskim w Gdańsku

Trasa Nowocłowa w Szczecinie (3 mosty zespolone)