Budowa infrastruktury drogowej na powyższym terenie ma na celu: poprawę bezpieczeństwa samochodów osobowych, ciężarowych i ponadgabarytowych dojeżdżających do zlokalizowanych tam zakładów produkcyjnych oraz budynków biurowych; poprawę bezpieczeństwa pociągów obsługujących zakłady produkcyjne; budowę wydzielonych ścieżek rowerowych i chodników usprawniających ruch pieszych i rowerzystów oraz poprawę przepustowości istniejącego układu drogowego.
 
Projekt przewiduje przebudowę nawierzchni ulicy Przelotowej na odcinku ok. 1200m, wraz z budową ronda typu średniego; przebudowę ulic na północ od ul. Przelotowej (Nowa Rurarska, Nowa Gwarancyjna, Budowniczych, Stoczniowców, Kadłubowców, Konstruktorów oraz Czechosłowacka oraz przebudowę dróg wewnętrznych, obsługujących firmy zlokalizowane na terenie dawnej Stoczni Gdynia. W ramach realizacji likwidacji ulegnie część bocznic kolejowych.
Zaprojektowano dwukierunkową ścieżkę rowerową o szer. 2,5m, wzdłuż ulicy Przelotowej oraz chodniki o zmiennej szerokości, z uwzględnieniem dalszego przebiegu ścieżki i chodników poza zakresem objętym opracowaniem.
Projektowana klasy ulicy Przelotowej, Czechosłowackiej oraz Alei Solidarności to droga lokalna L 1/2 (jednojezdniowa po jednym pasie ruchu w każdym kierunku).