Park Chirona o powierzchni ok. 3 ha, znajdujący się w dzielnicy Gdańsk Osowa stanowi główne miejsce rekreacji parkowej dzielnicy. Jego główną atrakcją jest staw znajdujący się w centralnej części z elementami małej architekury wokoło.
Wcześniej było to mokradło porośnięte samosiejkami drzew i krzewów, wysokimi chwastami, nieprzyjazne i niebezpieczne dla mieszkańców. Po zakończeniu prac powstały  alejki, ozdobne mostki na kanale, drewniany pomost na stawie, place wypoczynkowe, wygrodzone place zabaw dla dzieci, siłownia zewnętrzna, stoliki do gry w szachy, stół do tenisa, ławki, stojaki na rowery, zaaranżowana zieleń - drzewa krzewy i ozdobne trawy tworzące miejsce  wypoczynku wszystkich mieszkańców, niezależnie od wieku. Jest to przestrzeń pozwalająca na organizację przez radę osiedla  spotkań i imprez plenerowych, a przez szkoły - zajęć terenowych. Do rekreacyjnego połowu ryb udostępniony został staw, który także przeszedł gruntowną modernizację. Ważnym bowiem elementem w procesie zagospodarowania tego terenu była  również potrzeba  zwiększenia możliwości retencyjnych istniejącego na tym terenie zbiornika wodnego, ze względu na występowanie podtopień i zalań garaży i piwnic w bezpośrednim jego sąsiedztwie po opadach deszczu.
Miasto Gdańsk otrzymało „Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego za Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Pomorskiego 2012”.