Zaprojektowane obiekty zlokalizowane są nad torami PKP w ciągu modernizowanej ul. Janka Wiśniewskiego w Gdyni. Wiadukt nr 2 pod jezdnią prawą a wiadukt nr 3 pod jezdnią lewą. Wraz z otwarciem dla ruchu wiaduktów zniknęło "wąskie gardło" tej arterii. Droga ta ma kluczowe znaczenie zarówno dla Miasta jak i dla funkcjonowania Portu Gdynia, ponieważ łączy centrum Gdyni oraz drogi krajowe z obszarem portowym. Zlokalizowany w tym rejonie międzynarodowy port morski o podstawowym znaczeniu dla polskiej gospodarki stanowi węzeł transportowy kategorii A wchodzący w skład Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T).
Obiekty zaprojektowano na klasę obciążenia ruchomego A wg normy PN-85/S-10030, Każdy z wiaduktów posiada  konstrukcję łukową, jednoprzęsłową, z jazdą dołem.
 
Wiadukt Wd 2
Dźwigary łukowe umieszczone są równolegle do siebie w odległości osiowej 11m. Łuki nie są stężone górą pomiędzy sobą.
 
Wiadukt Wd 3
Układ statyczny wiaduktu to dwudźwigarowy ustrój, dźwigary stanowią stalowe łuki paraboliczne połączone rusztem jezdni w poziomie pasa dolnego.
Dźwigary łukowe składają się z: pasa górnego ukształtowanego z odcinków (cięciw) wpisujących się w parabolę, wieszaków łączących pas górny z pasem dolnym, pasa dolnego przejmującego siłę rozporu z łuku.