Wiadukt, znajdujący się w Białymstoku na wylocie ul. Lodowej nad ul. Generała Maczka (droga krajowa nr 8), dzięki swojej nowatorskiej i wyjątkowej konstrukcji stał się znany w skali kraju i został nazwany łukiem białostockim. Ze względu na diagonalny sposób umieszczenia głównego dźwigara względem pomostu, obiekt ten jest w Polsce konstrukcją prototypową. Biuro BPBK S.A. za wiadukt otrzymało nagrodę „Projekt inżynierski roku 2012”.
Jest to łuk bezprzegubowy z podwieszonym  pomostem, składającym się ze stalowego rusztu zespolonego z płytą żelbetową. Nadanie poprzecznicom zmiennej wysokości, malejącej na skrajach, pozwoliło na zastosowanie stosunkowo niewielkiej wysokości skrajnej belki podłużnej, co z kolei nadało pomostowi lekkości. Łuk nie posiada ściągu dlatego cała siła rozporu przenoszona jest na masywne przyczółki żelbetowe. Bloki oporowe wyciągnięto ponad pomost, zmniejszając jego przekrój ku górze, aby uzyskać łagodne przejście łuk-podpora. Nietypowa geometria, a co za tym idzie obciążenie, powoduje, że obiekt wykracza poza konwencję pracy tego typy konstrukcji - wieszaki podtrzymujące każdą ze stron pomostu obciążają tylko połowę długości łuku. Obiekt w rzeczywistości pracuje jak belka zginana obciążona siłami poziomymi. 
 
Podstawowe parametry:
- długość w osi  66m, szerokość 16,48m
- szerokość jezdni na obiekcie:7+2x0.5m(opaski): 8.0m
- ilość wykorzystanej stali (łuk + pomost): 432t