Wiadukt drogowy nad torami PKP w ciągu ul. Ku Ujściu został wybudowany w celu umożliwienia dojazdu do terenów portowych w rejonie kanału Kaszubskiego z ul. Sucharskiego pojazdom ciężkim o łącznym ciężarze 500 kN  (50 T). Powstał on w miejscu rozebranego starego wiaduktu o nośności 15 T.
 
Schematem statycznym wiaduktu jest belka sztywna wzmocniona łukiem parabolicznym drugiego stopnia tzw. dźwigar Langera, z jazdą dołem o rozpiętości ok. 44,0 m. Płytę pomostu zaprojektowano żelbetową o grubości zmiennej od 25 ¸ 33 cm. Konstrukcja wiaduktu oparta jest na przyczółkach żelbetowych ze skrzydełkami równoległymi posadowionymi na palach wielkośrednicowych f1500.
 
Podstawowe parametry:
ilość przęseł: 1
rozpiętość teoretyczna: 44,0 m