Wiadukt nad torami PKP wzniesiono w ramach budowy Trasy Nowa Słowackiego zlokalizowanej pomiędzy Portem Lotniczym im. Lecha Wałęsy a Portem Morskim w Gdańsku. Jego konstrukcja wzorowana jest na stojącym obok, w ciągu ul. Kościuszki, zabytkowym wiadukcie kratownicowym. Drugie zadanie Trasy Słowackiego, którego częścią jest fragment z wiaduktem i estakadą, rozładowały korki powstające na skrzyżowaniu al. Grunwaldzkiej i ul. Słowackiego, tuż przy Galerii Bałtyckiej.
Wiadukt jest obiektem składającym się z dwóch niezależnych przęseł, każde ze stalowymi elementami nośnymi w postaci łuków w kształcie odzwierciedlającym łuki kratownic wiaduktu istniejącego.
Jako konstrukcję nośną jezdni przyjęto płytę ortotropową z dwoma blachownicowymi dźwigarami oraz usztywnieniami pod jezdnią i pod chodnikami.
Płytę podczepiono do łuków za pomocą cięgien linowych z głowicami widełkowymi. Konstrukcję łuków oparto na masywnych żelbetowych podporach, skrajnych i pośredniej, posadowionych w sposób bezpośredni. Wszystkie projektowane podpory obłożono cegłą klinkierową, a belki policzkowe skrzydełek płytkami klinkierowymi.
 
Podstawowe parametry:
długość w osiach podparć: ok. 50m każde przęsło
ilość przęseł: 2
szerokość obiektu: ok. 20m