Opracowanie miało na celu określenie typologii przystanków Pomorskiej Kolei Metropolitalnej na terenie Gdyni (odcinek Gdynia Wielki Kack – Port Lotniczy Gdynia‑ Kosakowo.
Koncepcja Pomorskiej Kolei Metropolitalnej zakłada rozwój linii na terenie Gdyni integralnie łączącej się z zrewitalizowanym odcinkiem gdańskim tzw. trasy kokoszkowskiej. Głównym celem tej inwestycji jest poprawa obsługi komunikacyjnej regionu, a szczególnie obszaru metropolitalnego Trójmiasta.
W pełni efektywne osiągnięcie tych celów będzie wymagało przebudowy istniejącej linii kolejowej wraz z obiektami inżynierskimi i obiektami obsługi pasażerów oraz infrastruktury zapewniającej pełną integrację z innymi rodzajami transportu.
Przystanki Gdynia Obłuże Górne, Gdynia Karwiny oraz Gdańsk Kielnieńska (Osowa Północ) pełnić będą rolę zworników ruchu miejskiego i podmiejskiego (Chwaszczyno).
Przedstawiono również wytyczne krajobrazowo – przestrzenne, które są elementem wyróżniającym przystanki oraz podkreślającym tożsamość miejsca. Wybrane motywy mają za zadanie przybliżyć charakter danego przystanku oraz przedstawić propozycje na zagospodarowanie i „przetworzenie” motywu na elementy sztuki w przestrzeni miejskiej.