Zrealizowany odcinek od ul. Potokowej do al. Rzeczpospolitej jest jednym z czterech realizowanych w ramach zadania „Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk – Trasa Słowackiego”. Realizacja inwestycji ma niezwykle duże znaczenie dla poprawy warunków ruchu w Gdańsku i dalszego rozwoju miasta.
 
Zwiększenie przepustowości i płynności ruchu zapewniła zmiana geometrii trasy poprzez poszerzenie przekroju jezdni do dwóch pasów ruchu w każdym kierunku (nowa ulica Słowackiego oraz nowa ulica Kościuszki – obie klasy G 2/2). Wraz z budową Trasy przebudowano skrzyżowania z ulicami do niej przylegającymi oraz drogi na odcinkach w zakresach wynikających z dostosowywania ich do nowoprojektowanego układu drogowego. Skrzyżowanie z ul. Chrzanowskiego/ Partyzantów (klasy Z 1/2) zbudowano jako skanalizowane z wyspą centralną. Ulica Hynka została poszerzona przy wlocie do Nowej Słowackiego natomiast ul. Srebrniki przebudowano oraz wybudowano nową jezdnię długości 140 m.
W ramach tego zadania powstały także: estakada nad al. Grunwaldzką, nowy wiadukt nad torami PKP, trzy tunele dla pieszych w rejonie skrzyżowań Trasy z ulicami: Reymonta, Obywatelską, Kilińskiego.