Trasa Słowackiego, jako niezbędny element układu drogowego miasta, była uwzględniana w dotychczasowych dokumentach planistycznych Gdańska, powstających na przestrzeni kilkudziesięciu lat.
W założeniach projektowych, Trasa Słowackiego o docelowej długości około 18 km,  miała być realizowana etapami. Pierwszym, zakończonym w 2004 r., była budowa odcinka tzw. leśnego (odcinek od ul. Budowlanych do ul. Potokowej wraz z węzłem Matarnia).

Ciekawostką jest, że Ulica Słowackiego na odcinku leśnym jeszcze w latach 70-tych XX wieku była wąską ulicą przebiegająca po niezwykle krętej trasie z 3-metrową jezdnią z bruku i pasem gruntu przeznaczonym dla furmanek.
 
Przebudowa jednojezdniowej drogi ruszyła pod koniec lat 90. Wtedy zmodernizowano i poszerzono tzw. odcinek leśny oraz wybudowano rondo św. Jana de la Salle na Niedźwiedniku, łączące ul. Słowackiego z ul. Potokową.