Linia tramwajowa na Chełm ma długość ok. 3 km i rozpoczyna się w węźle ulic: 3-go Maja, Podwale Przedmiejskie, Al. Armii Krajowej, gdzie została włączona w istniejące tory na płycie obiektu mostowego nad torami kolejowymi.
Dalej w kierunku Chełmu tory zlokalizowano w pasie dzielącym jezdnie Trasy W-Z.
Przed wiaduktem nad ul. Pohulanka powstały przystanki tramwajowe z bezkolizyjnym dojściem do peronów. Na dalszym odcinku tory przebiegają pod wiaduktem ul. Stoczniowców i pod kładką dla pieszych w ciągu ul Odrzańskiej, przy której zlokalizowano przystanki tramwajowe. Kolejne przystanki powstały przed skrzyżowaniem z ul. Chałubińskiego.
Linia  tramwajowa zakończona jest pętlą usytuowaną bezpośrednio  za skrzyżowaniem z ul. Witosa (w r. Stanowi ona węzeł integracyjny komunikacji miejskiej, na którym możliwe są przesiadki między autobusami i tramwajami. Pętla wyposażona jest w infrastrukturę komunalną i dyspozytornię stanowiącą również zaplecze socjalne dla pasażerów i pracowników.
Układ dostosowano do włączenia kolejnej linii tramwajowej z dzielnic południowych Gdańska, którą wybudowano w roku 2012. Po zewnętrznym obwodzie pętli jest jezdnia dla autobusów, przy której zlokalizowano perony przesiadkowe, a w jej centrum są 4 stanowiska odstawcze dla tych pojazdów.