Projekt przewiduje rozbudowę oraz kompleksowe zmodernizowanie Stacji Uzdatniania Wody Brzozowa. Część obiektów kubaturowych zostanie zlikwidowana, a część rozbudowana i zmodernizowana. Do nowej technologii zastosowane zostaną nowe urządzenia i przewody. Wybudowany zostanie nowy obiekt technologiczny, stary obiekt zostanie rozebrany. Przebudowany zostanie układ drogowy, ogrodzenie i uporządkowana zieleń.
Projektowana zieleń pełnić będzie funkcję ozdobną oraz biologiczną.
Projekt zieleni zakłada adaptację istniejącej zieleni, nasadzenia krzewów iglastych w sąsiedztwie obiektu technologicznego oraz otoczakowe niecki obsadzone trawami ozdobnymi.
Projektowany obiekt technologiczny zostanie zabudowy z dostosowaniem do nowych rozwiązań technologicznych.
W obrębie obiektu technologicznego zaprojektowano przestrzenie: hala filtrów, zbiorniki reakcji, pomieszczenie dezynfekcji, łącznik, wc, rozdzielnia technologiczna, agregatornia, hala aeratorów (nad zbiornikiem).
Teren projektowanej stacji uzdatniania wody będzie terenem ogrodzonym. Dostęp do niego będzie kontrolowany zdalnie z dyspozytorni PEWIK. Obiekt będzie pracował w pełni automatycznie. Nie przewiduje się stałej obsługi na obiekcie. Poza okresowo dojeżdżającymi pracownikami serwisu urządzeń nie będzie dostępu do obiektu dla osób i pojazdów postronnych bez zgody PEWIK. Na terenie obiektu zaprojektowano dojazd do hali głównej obiektu technologicznego, pomieszczenia dezynfekcji i studni głębinowej (bez zawrotki, z możliwością wycofania pojazdu).