Celem opracowania było rozpoznanie uwarunkowań: urbanistycznych,  środowiskowych, technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych kompleksowej przebudowy układu drogowego w rejonie „Węzła Śródmieście w Gdańsku”.
 
Etap analityczny posłużył opracowaniu koncepcji programowo-przestrzennej przebudowy układu uliczno- tramwajowego na obszarze zawartym w obrębie ulic: Hucisko, Wały Jagiellońskie, Okopowa, Trakt św. Wojciecha (do rejonu Cienista), Zaroślak, Armii Krajowej i 3 Maja wraz ze skrzyżowaniem „Brama Oliwska” (do skrzyżowania z al. Zwycięstwa).
Zadanie realizowano poprzez opracowanie 3 wariantów przebudowy, w podziale na 4 etapy.
Podstawowym założeniem jest stworzenie obwiedni Śródmieścia, na którą przeniesiony zostałby ruch dzielnicowy, a która swoim zakresem objęłaby następujące ulice: ul. Nowa Wałowa (Z 2/2) – 3-go Maja (Z 2/2) – Węzeł Unii  Europejskiej / Trasa AK (G 2/3) – Trakt Św. Wojciecha (Z 2/2) / Nowa Sandomierska od węzła  Nowa Cienista / Czerwony Most.
Rozbudowa Obwiedni Śródmieścia umożliwi uspokojenie ruchu na ul. Podwale Grodzkie Wały Jagiellońskie, a  tym  samym lepsze powiązanie obszarów Targu Rakowego i Siennego oraz Dworca Głównego i Zespołu Rady Miasta z Głównym Miastem.
Kolejnym istotnym założeniem koncepcji, jest budowa ulicy lokalnej (L 1/2)  - Nowe Podwale Grodzkie wzdłuż torów PKP.