Projekt zakładał opracowanie wymagań dla Wykonawcy, który zaprojektuje i wybuduje parking kubaturowy w rejonie Targu Węglowego w Gdańsku oraz przy ul. Szymanowskiego.
Program parkingu w rejonie Targu Węglowego zakłada budowę parkingu podziemnego z częścią usługową i szaletami publicznymi. Jego zasięg zostanie ustalony po wykonaniu wyprzedzających badań archeologicznych i hydrogeologicznych. Zaleceniem planu miejscowego jest wykonanie parkingu dwupoziomowego. Jednakże po przeanalizowaniu warunków geologicznych stwierdzono, iż możliwe jest wykonanie jako jednopoziomowego.
Pod względem funkcjonalnym można wyróżnić następujące strefy w obiekcie parkingu: strefa parkingu z dwoma wjazdami od Targu drzewnego i ul. Bogusławskiego, strefa komunikacji pieszej z dwoma wejściami z klatką schodową i windą, strefa usług i szaletów publicznych
 
Ilość kondygnacji podziemnych: 1
Powierzchnia zabudowy: 5600 m2
Powierzchnia całkowita: 5600 m2
Kubatura brutto:18000m3
 
Parking kubaturowy przy ulicy Szymanowskiego
Ilość kondygnacji podziemnych: 2
Powierzchnia zabudowy:  1900 m2
Powierzchnia całkowita: 3700 m2
Kubatura brutto: 12500m3