Inwestycja jest konsekwencją dynamicznego rozwoju dzielnicy mieszkaniowej Gdynia-Zachód, której Ulica Chwarznieńska jest najważniejszym traktem komunikacyjnym. Droga stanowi przy tym jedno z trzech połączeń Gdyni z Obwodnicą Trójmiasta  i jest najkrótszą drogą łączącą Obwodową z centrum miasta oraz główną osią komunikacyjną dzielnic Witomino i Chwarzno.
Projektowana ul. Chwarznieńska stanowi drogę klasy Z z pasami ruchu szerokości 3,5m oraz 3m pasem dzielącym.
 
Rozbudowa została podzielona na trzy odcinki:
Odcinek 1 -  chwarznieński: od granicy lasu do zakrętu w rejonie ul. Gierdziejewskiego. Prace prowadzono na odcinku ok 3 km i wybudowanych zostało prawie 2,5 km ścieżek rowerowych
Odcinek 2 – witomiński: od granicy lasu do skrzyżowania z ulicami: Wielkokacką i Rolniczą. Geometria ulic stworzona została w nawiązaniu do istniejącego układu przestrzennego. Ulica Chwarznieńska na odcinku od ul. Niskiej do granicy lasu ma założony przekrój jednojezdniowy z trzema pasami ruchu z wydzielonymi lewoskrętami i wyspami dzielącymi.
Odcinek 3 – leśny: pomiędzy Chwarznem a Witominem. Ulica  na odcinku lasu długości ok 1,5 km posiada po dwa pasy ruchu w każdą stronę, a na obszarze Witomina po 3 pasy ruchu z lewoskrętami i wyspami dzielącymi. Niemal cała trasa przebiega w nasypach.