Obszar objęty opracowaniem znajduje się na terenie Gdyni Orłowo wzdłuż ul. Aldony, która włącza się w ul. Balladyny a następnie Al. Zwycięstwa na wysokości centrum handlowego „Klif” w Gdyni.
Ulica Aldony stanowi drogę dojazdową do prywatnych posesji. Po obu stronach ograniczona jest istniejącą zabudową, ogrodzeniami oraz zjazdami na posesje.
Projekt obejmuje przebudowę ul Aldony na długości około 20m wraz z budową placu do zawracania.
Zaprojektowano plac do zawracania o nieregularnym kształcie odwróconej litery T o szerokości 6m, długości 6,5m. Łączna szerokość nawierzchni umożliwiająca manewr zawracania wynosi 12,5m. Projektowany plac został włączony w stan istniejący ul. Aldony, której szerokość na całej długości wynosi około 4,5m.