Przestrzenny układ zieleni w rewaloryzowanej części Śródmieścia Wejherowa tworzą dwa rodzaje  aranżacji roślinnej:
- zieleń wzdłuż ciągów komunikacyjnych i przy parkingach
- zieleń na skwerach, przy placu zabaw i zbiorniku wodnym.
Zieleń wzdłuż ciągów komunikacyjnych i przy parkingach tworzą szpalerowe nasadzenia  głogu dwuszyjkowego i jarząbu szwedzkiego oraz swobodne akcenty w postaci nasadzeń kasztanowca czerwonego i jabłoni ozdobnej. Na parkingach zaprojektowano nasadzenia lipy srebrzystej (duże drzewo o rozłożystej koronie) by zapewnić cień parkującym pojazdom. Wzdłuż ciągów komunikacyjnych zaprojektowano również – w różnym układzie – kompozycje z  krzewów i trawników.
W miejscach, gdzie wprowadzenie drzew jest niemożliwe (brak miejsca) zaprojektowano specjalne stelaże dla pnączy. Siedem różnych gatunków pnączy pozwala na optymalne dobór rośliny do odpowiednich warunków siedliskowych oraz umożliwia atrakcyjne różnicowanie kompozycji.
Nowe nasadzenia roślin na skwerach i na placu zabaw współgrają z roślinnością istniejącą, tworzą w ten sposób układy dekoracyjne i podkreślają reprezentacyjno – rekreacyjną rolę miejsca. Na skwerze przy ul. Wałowej zaprojektowano rabatę kwiatową inspirowaną motywami  tradycyjnego haftu kaszubskiego (element typowy dla regionu). Na placu zabaw oraz na zieleńcu - róg ulic Jana Sobieskiego i Henryka Sienkiewicza – które znajdują się w obrębie istniejącego starodrzewu, zaprojektowano runo parkowe z barwinka  – jest to roślina okrywowa, terenów zacienionych.  Zieleń wokół zbiornika retencyjnego zaplanowano jako kompozycję roślin drzewiastych  o zwisłopędowych (‘płaczących’) koronach – wierzby i brzozy w odmianach, ozdobnych  traw oraz irg tworzących okrywowe kobierce.
Projektowany układ zieleni pełni ważną rolę estetyczną poprzez wzbogacanie miejskiego krajobrazu oraz korzystnie wpływa na miejski mikroklimat