Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie pomorskim, powiatach kościerskim i bytowskim, gminach Lipusz, Studzienice i Bytów.

Bezpośrednie oddziaływanie linii kolejowej skoncentrowane będzie w pasie obszaru 15 km od linii kolejowej nr 212 oraz wzdłuż odcinka Lipusz – Kościerzyna na linii nr  211 oraz na obszarze gminy Kościerzyna. Determinantą takiego usytuowania obszaru oddziaływania jest możliwość dotarcia do przystanków, stacji i węzłów w ciągu 15 minut od wyjścia z domu.

Infrastrukturę transportową wskazanego obszaru stanowią:

 • Linia kolejowa nr 212 od stacji kolejowej Lipusz km 0,000 do stacji Bytów km 24,900;

 • Linia kolejowa nr 201 od stacji Bąk do przystanku Skorzewo;

 • Linia kolejowa nr 211 od przystanku Raduń do stacji Kościerzyna

 • Bocznice towarowe w Bytowie, Ugoszczy (Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o. Baza Paliw nr 20 w Ugoszczy i Osławie Dąbrowej (Prefabet Osława Dąbrowa S.A.)

 • Droga krajowa nr 20 na odcinku Kościerzyna – Bytów – Miastko

 • Droga wojewódzka nr 212 na odcinku Lipnica – Bytów – Unichowo

 • Droga wojewódzka nr 209 na odcinku Kołczygłowy – Bytów

 • Droga wojewódzka nr 228 na odcinku Klukowa Huta – Sulęczyno – Bytów

 • Droga wojewódzka nr 214 na odcinku Klukowa Huta – Kościerzyna – Stara Kiszewa

 • Droga wojewódzka nr 221 Nowa Karczma – Kościerzyna

 • Drogi powiatowe i gminne w powiatach bytowskim i kościerskim

W ramach niniejszego opracowania na linii 212 zaprojektowano przebudowę nawierzchni torowej wraz z podtorzem, odwodnieniem torowiska oraz zaprojektowano konstrukcję peronów i dowiązanie do istniejących posterunków ruchu.

Zakres projektu budowlanego branży drogowej obejmował:

 • remont nawierzchni dojazdów do przejazdów kolejowych,

 • wymiana płyt drogowych przejazdowych wielkogabarytowych,

 • likwidację przejazdu zakładającą rozbiórkę nawierzchni drogowej, demontażu zabudowy przejazdu, demontażu oznakowania przejazdu wraz ze słupkami, do których jest przytwierdzone, rozbiórki istniejących elementów odwodnienia,

Na przedmiotowym odcinku linii kolejowej nr 212 znajdują się 23 przejazdy. Planowana jest również budowa nowego odcinka drogi równoległej do linii kolejowej, zapewniającej ciągłość ruchu drogowego po likwidacji jednego z przejazdów kolejowych.