Rewitalizacja dzielnicy Letnica obejmowała swoim zakresem około 2km dróg dojazdowych i lokalnych.
 
Ulice objęte projektem to: Uczniowska, Starowiejska, Sucha, Michny, Sielska, Rybitwy, Szklana Huta i Niecała.
Jezdnie zaprojektowano o szerokości 5-6 metrów o zróżnicowanej nawierzchni na poszczególnych ulicach - z kostki kamiennej, brukowca lub asfaltowe. Główna ulica Letnicy – Starowiejska – posiada nawierzchnię z nowej kostki kamiennej, obustronne chodniki uzupełnione elementami małej architektury i przydomowymi przedogródkami oraz aleje okazałych kasztanowców po obu stronach. Zachowanie drzew stanowiło jeden z ważniejszych warunków przy projekcie jezdni. Wzdłuż wszystkich ulic zaprojektowano obustronne chodniki, często oddzielone pasami zieleni w których znalazły się istniejące lub projektowane drzewa. Nawierzchnia chodników to płytka o nawierzchni płukanej o wyższych walorach estetycznych. Na potrzeby ruchu rowerowego zaprojektowano kontrapasy na jednokierunkowych ulicach oraz na odcinku ulicy Uczniowskiej – ścieżkę rowerową dwukierunkową.
 
Całość rewitalizacji obejmowała, prócz układu drogowego, także rewitalizację budynków, czym zajęły się inne podmioty. Nowe nawierzchnie poprawiły warunki ruchu na ulicach oraz bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych. Wraz z przebudową układu drogowego, przebudowano również uzbrojenie podziemne.