Teren inwestycji położony jest w strefie miejskiej, przebiega przez obszar dzielnic: Siedlce, Piecki Migowo oraz Brętowo. Dzielnice te zamieszkuje ok. 38 000 mieszkańców na ogólną liczbę mieszkańców Gdańska ok. 456 000 mieszkańców.
W ramach zadania wykonany został projekt architektoniczny wiat peronowych, które są wyrobem systemowym, modułowym. Wiaty są konstrukcji stalowej. Pokrycie dachu zaprojektowano ze szkła hartowanego klejonego samoczyszczącego. Mocowanie wiaty peronowej do fundamentu zaprojektowano poprzez przykręcenie blachy podtsawy do zabetenowanych kotew prętowych.

Przystanek Siedlce to węzeł integracyjny tramwajowo-autobusowy z miejscami postojowymi dla taksówek i parkingami dla rowerów i samochodów. Przystanek integracyjny autobusowo – tramwajowy powstał także na wysokości ul. Warneńskiej. Są to pierwsze tego typu rozwiązania zastosowane w Gdańsku.