Zabytkowy wiadukt z ok. 1907r (tzw. żółty wiadukt) usytuowany jest nad torami kolejowymi w Gdańsku i stanowi połączenie drogowe Al. Zwycięstwa i ul. Jana z Kolna. Ze względu na zły stan techniczny obiekt został zamknięty i wyremontowany. Po renowacji został dopuszczony ruch pieszo – rowerowy z możliwością ruchu samochodowego do 3,5 tony, a także samochodów uprzywilejowanych.
Obiekt zaprojektowano na obciążenie ruchem pieszo - rowerowym równym 4kN/m2 wg normy PN 85/S-10030. Jest to obiekt jednoprzęsłowy, swobodnie podparty, z wykorzystanymi istniejącymi elementami nośnymi w postaci dwóch stalowych łuków kratowych ze ściągami, pomiędzy którymi zawieszona jest jezdnia. Łuki mają formę paraboliczną. Jako konstrukcję nośną pomostu przyjęto płytę ortotropową z dwoma blachownicowymi dźwigarami oraz usztywnieniami. Płytę podczepiono do łuków z wykorzystaniem istniejących wieszaków, przez połączenie ich za pomocą śrub i nakładek z króćcami przyłączeniowymi wypuszczonymi z pomostu. Konstrukcja łuków oparta jest na istniejących przyczółkach ceglanych, na których zaprojektowano oczep żelbetowy, stanowiący oparcie dla łożysk konstrukcji.
 
Podstawowe parametry:
długość w osiach podparć: 53,00m
ilość przęseł: 1
szerokość obiektu (z osłonami antyporażeniowymi): 14,00m