Realizacja inwestycji wynikała z potrzeby usprawnienia ruchu drogowego na ciągu komunikacyjnym ul. Władysława IV – ul. Śląska, stanowiącym jeden z głównych węzłów komunikacyjnych miasta Gdyni. Węzeł Św. Maksymiliana jest głównym połączeniem pomiędzy wschodnią i zachodnią częścią Śródmieścia, które rozdzielone jest torami kolejowymi.
Inwestycja zlokalizowana jest w głównym ciągu drogowym Trójmiasta łączącym jednocześnie drogi krajowe nr 1 i 7 z drogą krajową nr 6.
Przebudowa swoim zakresem obejmuje:  
-budowę tunelu dla pieszych pod ul. Władysława IV i ul. Świętojańską, na odcinku od przystanku kolejowego SKM do Placu Plymouth;  
-zmianę trasy przebiegu ul. Władysława IV na odcinku od Al. Zwycięstwa do Al. Marszałka J. Piłsudskiego;
 - zmianę wylotu ul. Świętojańskiej na odc. od ul. Władysława IV do ul. Partyzantów;
- przebicie łącznika pod torami PKP i SKM łączącego Drogę Gdyńską z Al. Zwycięstwa z budową wiaduktów kolejowych i wiaduktu drogowego w ciągu wschodniej jezdni Drogi Gdyńskiej;
 -budowę kładki dla pieszych nad łącznikiem;
-poszerzenie zachodniej jezdni Drogi Gdyńskiej o dwa pasy dla lewoskrętu;
 - przebudowę skrzyżowania ul. Śląskiej z Al. Marszałka J. Piłsudskiego z uwagi na wprowadzenie jednokierunkowego ruchu na alei, pomiędzy ul. Władysława IV, a ul. Śląską;
 - przebudowę skrzyżowania ul. Śląskiej z ul. Kielecką.
 
Projekt przewiduje również zintegrowanie komunikacji zbiorowej: autobusów, trolejbusów, SKM, której łącznikiem jest projektowany i istniejący tunel oraz dostosowanie ruchowe do zmienionego układu komunikacyjnego węzła. Istniejący tunel łączy pętlę autobusową, która była wykonana w ramach budowy Węzła im. F. Cegielskiej i była przewidywana przez ZKM jako przystanek integracyjny z przystankiem SKM. Pętla ta poprzez przedłużenie istniejącego tunelu uzyska bezkolizyjne dojście do przystanków zlokalizowanych przy ul. Władysława IV i ul. Świętojańskiej.