Ulice Kaprów i Asnyka położone są w urokliwej części Oliwy. W ramach prac przebudowana została brukowana nawierzchnia ulicy. Dodatkowo wymieniona została sieć sanitarna, wodociągowa, odwodnienia i oświetlenia ulicznego.
 
Inwestycja w starej Oliwie objęła dwie ulice – Kaprów i Asnyka. Przy okazji prac remontowych na ul. Kaprów, powstał dodatkowo kanał deszczowy z nowymi studniami i wpustami. Z kolei na sąsiedniej ul. Asnyka wyremontowano dotychczasowe studnie deszczowe i wybudowano nowe wpusty. Obie brukowane ulice zyskały także nowe stylowe słupy oświetleniowe, które z pewnością będą ich ozdobą.
 
Zaprojektowano zwężenie obu jezdni z 6m do 5,5m, zmniejszając w ten sposób dewastację systemu korzennego drzew biegnących wzdłuż obu ulic oraz poszerzając skrajnię drogową.

 
Zgodnie z planem miejscowym zaprojektowano po obu stronach jezdni ul. Kaprów i ul. Asnyka chodnik o szerokości 1,5m oraz pozostawiono biegnący wzdłuż ulic szpaler drzew. Chodnik od strony jezdni ograniczony jest obrzeżem betonowym 6x20, z drugiej natomiast istniejącą podmurówką ogrodzeń. Wzdłuż obu ulic odtworzono istniejące wjazdy o zmiennej szerokości ~3m.

Na obu ulicach, po zakończeniu wszystkich prac, wprowadzono ruch jednokierunkowy.