Przedmiotem opracowania jest ulica Wajdeloty zlokalizowana w centrum Gdańskiej dzielnicy Wrzeszcz, należącej do ścisłej historycznej zabudowy Starego Wrzeszcza. Projekt obejmuje ulicę Wajdeloty od ul. Kilińskiego do ul. Waryńskiego wraz z ul. Grażyny, Wallenroda, Aldony na odcinku od ul. Wajdeloty do potoku Strzyży.

Głównym założeniem projektu jest odtworzenie zabytkowego charakteru ul. Wajdeloty. Dlatego też przewidziano znaczne ograniczenie natężenia ruchu kołowego oraz jego uspokojenie, z jednoczesnym zachowaniem zmniejszonej liczby miejsc postojowych. Poprzez wprowadzenie jednego kierunku ruchu kołowego oraz zmniejszenie szerokości jezdni można poszerzyć chodniki. Dzięki czemu po obu stronach jezdni powstały wygodne ciągi piesze. Układ posadzek zaprojektowano tak, że środkiem chodnika ułożono pas płyt kamiennych granitowych podkreślonych obustronnie pasami z kostki kamiennej. Wzdłuż elewacji budynków zaprojektowano odsadzki z kostki kamiennej, chroniące elewacje przed wodami opadowymi. Zaprojektowano również elementy małej architektury, takie jak: ławki, kosze na odpadki, stojaki rowerowe, słupki, pachołki drogowe, schody, barierki, zdrój uliczny oraz  stylizowane latarnie. Ważny element stanowią również nasadzenia zieleni pełniące funkcję estetyczną, ale nade wszystko klimatyczną i sanitarną.

 

Długość przebudowywanych ulic łącznie: ~700m