Inwestycja miała na celu poprawę warunków ruchu, zwiększenie przepustowości skrzyżowań i ulicy poprzez budowę drugiej jezdni ul. Łostowickiej oraz rozbudowę skrzyżowań z ulicami: Kartuska – Nowolipie  - skrzyżowanie z wyspą centralną, Pana Tadeusza, Wojskiego, Armii Krajowej - skrzyżowanie z wyspą centralną.
Przebudowę ulicy Łostowickiej na długości ok. 1 km wykonano w dwóch etapach: etap I (połączony z etapem III) - odcinek od ul. Wojskiego do ul. Kartuskiej ze skrzyżowaniem ulic Kartuska – Nowolipie oraz etap II – odcinek od ul. Armii Krajowej do ul. Wojskiego z budową parkingu przy cmentarzu.
 
Oprócz lewej jezdni ul. Łostowickiej zbudowano również:
- łuk torów tramwajowych, będący częścią przyszłej linii tramwajowej relacji Siedlce - Piecki- Migowo oraz nową łącznicę w kierunku Kartuz
- ulicę Nową Struga długości ok 110 m,
- plac zawrotowy na końcu ul. Struga
- jednokierunkową ulicę obsługującą Cmentarz Łostowicki, z zatoką postojową dla samochodów osobowych oraz z wydzielonym pasem dla parkowania autokarów,
- parking przy cmentarzu na 250 samochodów
- mury oporowe