Budowa centrum handlowego Forum Gdańsk w sposób radykalny zmieni niewykorzystaną dotychczas 6-hektarową działkę w obrębie ulic 3 Maja, Armii Krajowej, Wały Jagiellońskie i Hucisko. Oprócz zabudowy usługowej, powstanie też zupełnie nowy układ komunikacyjny. Tuż obok wykopu kolejowego wykonana zostanie dwujezdniowa ulica tzw. Nowe Podwale Grodzkie, która połączy rejon dworca i dawnej przychodni. Tory kolejowe zostaną przykryte płytą betonową, a na niej usytuowane zostaną nowe budynki.
 
Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego dla rozwiązań publicznej infrastruktury drogowej związanej z inwestycją zagospodarowania terenu Targu Rakowego i Targu Siennego w Gdańsku. Wraz z infrastrukturą drogową przebudowana zostanie podziemna infrastruktura kolidująca z nowym układem komunikacyjnym.
 
Zakres opracowania obejmuje wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zawierającej:
 • budowę węzła integracyjnego „Gdańsk Śródmieście” pomiędzy Węzłem Groddecka, a Węzłem Unii Europejskiej, wykorzystując istniejący wiadukt nad torami PKP,
 • budowę wiaduktów drogowych w ciągu al. Armii Krajowej, równolegle do istniejącego wiaduktu,
 • przebudowę Węzłów Groddecka i Unii Europejskiej ze względu na budowę Węzła Integracyjnego
 • przebudowę skrzyżowania 3 Maja – Rogaczewskiego
 • budowę ulicy Nowe Podwale Grodzkie równoległej do linii PKP, w poziomie torów kolejowych, wraz z tunelem pod ulicą Hucisko
 • przebudowę skrzyżowania ulic Podwale Grodzkie – Wały Jagiellońskie, ze względu na budowę i konieczność połączenia ulicy Nowe Podwale Grodzkie,
 • przebudowę skrzyżowania ulic Okopowa – Trakt Św. Wojciecha - Toruńska, ze względu na budowę i konieczność połączenia ulicy Nowe Podwale Grodzkie,
 • przebudowę ulicy Targ Rakowy z dojazdem do planowanego budynku muzeum
 • przebudowę skrzyżowania ulic Hucisko-Targ Rakowy-Podwale Grodzkie
 • budowę tunelu dla pieszych i rowerzystów pod ul. Okopową w sąsiedztwie skrzyżowania ul. Okopowej i Toruńskiej,
 • przebudowę chodników wzdłuż przebudowywanych dróg,
 • budowę ścieżek rowerowych wzdłuż przebudowywanych dróg,
 • budowę ciągów pieszo-rowerowych
 • odtworzenie torowisk tramwajowych po budowach/przebudowach obiektów inżynierskich
 • regulację wysokościową torowiska tramwajowego w rejonie skrzyżowania ulic 3go Maja – Rogaczewskiego
 • budowę nowych przejazdów drogowych przez torowisko tramwajowe