Analiza możliwości włączenia dojazdu do strefy gospodarczego przemysłowej (rejon między ul. Zwycięstwa a ul. Słupską) w istniejący układ drogowy Lębork, rejon ul. Jana Pawła II, ul. Żeromskiego.
Planowana obwodnica południowa Lęborka wpłynie na zmianę charakteru ul. Jana Pawła II na bardziej miejski obsługujący potrzeby mieszkańców. Korzyści wynikające z realizacji skrzyżowania z ulicą Jana Pawła II TO usprawnienie komunikacji w mieście z perspektywy mieszkańca i inwestora w rejonie dzielnicy gospodarczo – przemysłowej.
Zminimalizowany ruch na skrzyżowaniach ul. Żeromskiego z ul. Słupską i ul. Żeromskiego z ul. Krzywoustego – bezpieczeństwo, widoczność w rejonie wiaduktów kolejowych.
Ulica Jana Pawła II (główna przyspieszona) docelowo w momencie realizacji obwodnicy południowej  straci na znaczeniu o charakterze przelotowym – stanie się drogą obsługującą potrzeby przemieszczenia się mieszkańców wewnątrz miasta
Wprowadzenie skrzyżowania ul. Jana Pawła II z łącznikiem do ul. Żeromskiego umożliwia przyszły rozwój dzielnicy przemysłowo – gospodarczej jako obszaru usługowo – handlowego dzięki ułatwionemu dojazdowi zarówno dla samochodów osobowych jak i dostawców.
Lokalizacja skrzyżowania typu rondo wpłynie na bniżenie prędkości ruchu kołowego – poprawę bezpieczeństwa oraz wzmocnienie miejskiego charakteru ulicy Jana Pawła II.