Nadrzędnym celem budowy nowej ulicy Słowackiego  oraz nowej ulicy Kościuszki jest poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych. W związku z tym, że prawie cały teren przeznaczono pod funkcję komunikacyjną,  w projekcie przestrzennego układu  zieleni przyjęto zasadę maksymalnego zagospodarowania wszystkich przestrzeni przeznaczonych pod zieleń, aby efektywnie wykorzystać fitosanitarną, mikroklimatyczną i estetyczną rolę zieleni w warunkach miejskich.
Mimo niewielkich przestrzeni udało się posadzić drzewa wierzby białej w odm. płaczącej, która ma szczególne znaczenie dla krążenia wody w biosferze. Udało się wykonać rzędowe nasadzenia drzew i krzewów, które tworzą szlak przemieszczania się organizmów żywych.
Szczególnie udanym elementem w układzie przestrzennym zieleni jest łąka kwietna założona wzdłuż zbiornika retencyjnego. Wiosną i latem mieni się kwiatami polskiej łąki. Przewodnią myślą w doborze roślin było wprowadzenie gatunków, które dadzą całemu założeniu odcień „złota”, dlatego też w zestawie znalazło się sporo roślin, których ulistnienie lub zabarwienie kwiatów przybierają kolor złoty.