Celem opracowania było rozpoznanie uwarunkowań architektoniczno - urbanistycznych umożliwiających budowę parkingu wielokondygnacyjnego dla Spółdzielni Mieszkaniowej Bałtyk, obejmujących działkę na skarpie między ulicami Graniczną a 2 Morskiego Pułku Strzelców.
Część osiedla, którą miałby obsługiwać parking liczy około 430 mieszkań, są to budynki przy ul. 2 Morskiego Pułku Strzelców 10-18. Miejsc na poziomie terenu wokół wymienionych budynków znajduje się około 150. Dla współcześnie budowanych osiedli mieszkaniowych przyjmuje się wskaźnik ilości mieszkań do ilości miejsc 1:1.
Projekt zakłada zlokalizowanie maksymalnie 190 miejsc postojowych w obiekcie parkingu, co przekłada się na wskaźnik 1:0,8  dla opisywanych budynków.
Zakłada się zlokalizowanie parkingu 3-kondygnacyjnego, wbudowanego w skarpę.  Dla racjonalizacji ekonomiki parkingu przyjęto układ jednoprzejazdowy z miejscami po obu stronach przejazdu, poza miejsca zwężenia działki, gdzie miejsca są tylko po jednej stronie. Trzecia kondygnacja jest otwarta i niezadaszona oraz biegnie wzdłuż drogi na górze skarpy na 2,5% spadku
Aby zmniejszyć ingerencję w krajobraz projektuje się ażurową fasadę z siatki lub pionowych elementów stalowych , które będą porastać pnączami, mocowaną do stropów garażu.