Projekt ma na celu podniesienie jakości przestrzeni publicznej w rejonie Alei Niepodległości, której percepcja odbywa się dziś głównie zza szyb przejeżdżających samochodów. Powinien stać się niezbędnym działaniem w procesie rewitalizacji sopockiej strefy cyrkulacji pieszych.
Projekt ma na celu stworzenie spójnej przestrzeni poprzez zaprojektowanie jednorodnej nawierzchni, nawiązującej do kształtu fali, w odniesieniu do nadmorskiego położenia miasta, ujednolicenie elementów małej architektury i dopełnienie układów zieleni.
Uwarunkowania, które odpowiadają usytuowaniu Alei w zwartej historycznej zabudowie pozwalają jedynie na odtworzenie stanu istniejącego geometrii drogowej. Projektuje się wymianę nawierzchni chodników, wjazdów i zatok autobusowych oraz krawężników.
Projekt zagospodarowania terenu w zakresie zieleni obejmuje przede wszystkim adaptację i uzupełnienie nasadzeń w istniejących szpalerach oraz nasadzenia małych drzew w kratach ozdobnych, w najwęższych miejscach pasa drogowego. Istotnym elementem całego projektu są trawy ozdobne w donicach wzdłuż Alei Niepodległości.
Dopełnieniem projektu nawierzchni i zieleni są elementy małej architektury w postaci donic oraz ławki i siedziska, które nadadzą ulicy bardziej miejski charakter.