W ramach inwestycji wykonano projekty budowlano – wykonawcze dla:
 • Kanalizacji sanitarnej /całkowita długość/ - 57,7 km w tym
 • Sieć grawitacyjna PVC/PE 160-315MM - 39,3km
 • Rurociągi tłoczne PVC/PE 90-250MM – 10,9km
 • Przyłącza PVC 160MM – 7,6km
 • Przejść podziemnych w rurze ochronnej 355/11 i 406/10 – 882m /611+271/,
 • Przewiertów sterowanych PE 160 – 250 mm – 2490 m,
 • Studzienek kanalizacyjnych 400 i 1000 oraz ≥ 1200 mm – 1910 szt.
 • Przepompowni z pompami zatapialnymi /Q = 0,8 – 144 m3 /h/ - podziemne w studniach betonowych o 1200 – 30000 mm i H = 3,6 – 7,0 m/ - 14 szt.,
 • Pompowni przydomowych – 18 m3 /h
 • Rozwiązań kolizji z siecią wod-kan, c.o.,  siecią kablową
 • Odwodnień wykopów i posadowienia obiektów,
 • Zasilania, sterowania i monitorowania przepompowni oraz transmisji radiowej pomiędzy przepompowniami a oczyszczalnia ścieków w Kartuzach,
 • Nawierzchni /naprawy/ - 1950 m2  ,
 • Małej architektury / ogrodzenia, bramy/ - 250 m.