Projektowany parking został częściowo zlokalizowany pod projektowanym wiaduktem w ciągu traktu św. Wojciecha, a jego kształt w dużej mierze determinuje układ podpór wiaduktu, które znajdują się w budynku parkingu.
 
Budynek parkingu zaprojektowano jako budynek 4 kondygnacyjny, wolnostojący i otwarty. Biorąc pod uwagę wysokość budynku wynoszącą 12m, budynek zakwalifikowany jest do grupy budynków niskich (N). Z uwagi na wysokość budynku na najwyższej kondygnacji garażu znajduje się dodatkowy poziom miejsc postojowych częściowo zadaszony.
Kondygnacja 0 sąsiaduje z ukształtowaną skarpą, co dodatkowo zapewnia odpowiednie warunki wentylacji grawitacyjnej tego poziomu parkingu. Kondygnacja +1 częściowo zadaszona jest poprzez wyższe kondygnacje parkingu, natomiast północna część parkingu zadaszona jest dzięki konstrukcji wiaduktu. Kondygnacje +2 i +3 są jednakowej powierzchni,  różnią się tym iż miejsca postojowe na kondygnacji +3 w większości nie są zadaszone. 
Zadaszenie szerokości 12,3m na najwyższej kondygnacji znajduje się na całej długości elewacji wschodniej, dzięki czemu zadasza się piony komunikacyjne oraz rampę usytuowaną pomiędzy nimi. 
 
Projektowany garaż jest garażem otwartym.
 
W projekcie przewidziano elewację ażurową wykonaną z żaluzji ceramicznych w układzie pionowym, zapewnia to odpowiednie przewietrzanie budynku. Rozmieszczenie żaluzji wykonano w oparciu o sąsiedni budynek Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Na projektowanej elewacji powtórzono rytm okien występujący na budynku urzędu.
Propozycję charakteryzuje prostota i klarowność przekazu. Elewacje wykonano z pionowo ułożonych ceramicznych elementów w stonowanym kolorze komponującym się z elewacją urzędu i w ciekawy sposób nawiązujących do zastosowanej w niej tradycyjnej cegły.
Lekkości obiektowi dodatkowo dodaje cofnięcie linii słupów w stosunku do stropu o 10cm oraz podcień, który oprócz względów estetycznych, tworzy miejsce do ustawienia stojaków rowerowych i podkreśla jedno z wejść na parking.
 
W budynku przewidziano wydzielone zamknięte miejsca przeznaczone na pomieszczenia techniczne. Przestrzenie te wydzielono ażurową siatką stalową, a dostęp do miejsca zapewniony jest z klatek schodowych poprzez układ komunikacji wewnętrznej garażu.