Organizator:  Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o.
Opis koncepcji konkursowej zespołu BPBK SA w Gdańsku
Skład zespołu:
dr inż. arch. Gabriela Rembarz, kierownik zespołu
mgr inż. Jan T. Kosiedowski
mgr inż. Halina Pawłowska
inż. arch. Dominika Paneczko
inż. arch. Paula Rydel
inż. arch. Marta Stus
inż. arch. Marta Waczyńska
 
Idea nowego uksztaltowanie parku centralnego wpisuje się w tradycję gdyńskiego modernizmu poszukując rozwiązań kompozycyjnych w geometrycznych, minimalistycznych formach przestrzennych. Park staje się nośnikiem przetworzonych czy wręcz zacytowanych dzieł sztuki polskiej awangardy, które pojawiają się w formie mozaiki posadzkowej, mebli miejskich czy małej architektury wodotrysków i pawilonów. Inspiracja są tu prace wielkich mistrzów. „Powidoki” Władysława Strzemińskiego w cyklu „Pejzaż Morski” zdobią nową posadzkę placu Awangardy oraz multifunkcjonalne wnętrze parkingu podziemnego. Kompozycje Henryka Stażewskiego ożywają na placykach Akademia i Czytelnia , a przestrzenne geometryczne formy Katarzyny Kobro inspirują do tworzenia unikalnych rzeźbiarskich siedzisk.  „Niebieska Linia” Edwarda Krasińskiego jako IDEA PIERWSZA przeciągnięta na osi parku przekształca się w system wodnych elementów – pryskających kijków-fontanienek - kierujących odwiedzających ku Zatoce.
Dopełnieniem IDEI SZTUKI i IDEI WODY stają się następujące założenia:
  1. 4 STREFY KRAJOBRAZOWE: zadanym w warunkach konkursu strefom przypisano nazwy sugerujące symboliczną charakterystykę przestrzenną/krajobrazową jego urządzenia, którą sugerują próbki fakturowe: DUMNE MORZE (reprezentacyjne place pomikowe), FLAUTA NA ZATOCE (piknikowy trawnik dla odpoczywających i kwietna łąka), RAFA KORALOWA (ruchliwe skateparki i place zabaw), BEZPIECZNY ATOL (zacieniony park sensoryczny z czytelnia pod chmurką)
  2. 3/1 UKŁAD PLACÓW MIEJSKICH: oficjalna AGORA (przed ratuszem), spontaniczna AKADEMIA (przed Uniwersytetem), zaciszna CZYTELNIA (przed biblioteką) to nowe placyki na osi al. J. Piłsudzkiego, spowalniają ruch i łączą park z ciągiem pierzei usługowych. Ich przeciwwagę stanowi PLAC AWANGARDY założony centralnie na głównej osi parku, na dachu parkingu podziemnego. Jego posadzka inspirowana pracą Strzemińskiego „Pejzaż Morski” to letnia interaktywna fontanna oraz zimowe lodowisko.
  3. PARK-PARKING: zintegrowanie stref cyrkulacji pieszo-rowerowych możliwe staje się poprzez połączenie parku z podziemnym poziomem parkingu miejskiego (dwa warianty rozwiązania) szeroką rampą ukrytą w konstrukcji  szklanej ORANŻERII/ARTYSTYCZNEJ GALERII – przedłużeniu ulega strefa piknikowo-eventów w rejonie obecnego stadionu o okazjonalną możliwość wykorzystywania hali parkingowej do nietypowych imprez kulturalnych i sportowych (wystawy streetart’u, instalacje artystyczne - akustyczne i świetlne czy zimowy, nocny skatepark). Element GREEN_ART_RAMPS wykorzystany jest do zbudowania szlachetnej szklanej ściany flankującej Plac AGORA wyznaczony na skrzyżowaniu osi budynku ratusza oraz pomnika poległych w wypadkach grudniowych 1970.
  4. SMART, wysokie technologie dla poprawy orientacji, bezpieczeństwa i zarządzania przestrzenia parku oraz animacją rekreacyjno-edukacyjno-kulturalnych programów wyspecjalizowanych np. dla seniorów, osób niepełnosprawnych, zastosowanie nowych technologii (chodzi tu również o rekreację jako element rehabilitacji ze wspomaganiem technologii mobilnych poprzez indywidualny program treningowy dla dzieci, dorosłych, seniorów). Wysokie technologie tzw. smart-parks czy interactive public space pozwalają na kreowanie obiektów sztuki w połączeniu z interaktywnymi rozwiązaniami technologicznymi uruchamianymi przez gości parku poprzez telefony komórkowe i sieć www.