Ulice Szosa Ełcka i Narodowych Sił zbrojnych położone są w strefie peryferyjnej w granicach administracyjnych miasta Białystok. Wraz z ich nowo projektowanym przedłużeniem na skrzyżowaniach z  Aleją Jana Pawła II i z ul. Hetmańską oraz projektowaną Al. Paderewskiego stworzą ciąg komunikacyjny stanowiący "małą obwodnicę Białegostoku".
Celem opracowania jest wykonanie 3 wariantów koncepcji drogowej, spośród których Zamawiający wybierze wariant optymalny.
Projektowany odcinek drogi, leżący na trasie przyszłej "małej obwodnicy" Białegostoku, powinien posiadać cechy "miejskości", pomimo swego peryferyjnego położenia.  Kluczowe jest tu oddzielenie krajobrazu pozamiejskiego (poza granicami miasta) od terenów typowo miejskich. W projekcie wzięto pod uwagę kwestię ochrony akustycznej terenów mieszkaniowych położonych przy ruchliwej ulicy. W celu zachowania właściwego charakteru przestrzeni miejskich (przyjaznych mieszkańcom) zaproponowano lokalizację zielonych wałów ziemnych (w obrębie ulic Kleeberga i komisji Edukacji Narodowej) , stanowiących nie tylko skuteczną ochronę przed hałasem, ale także tworzących ciekawy krajobraz  ulicy na wymienionym odcinku (wrażenie przytulności wnętrz urbanistycznych). Wprowadzone aleje i szpalery drzew (z zachowaniem pełnego otwarcia na obszary zabudowy usługowej) stwarzają jednolitą ramę wizualną i nadają ulicy ciągłości.