Modernizacja oczyszczalni ścieków w Ełku, wybudowanej wg projektu BPBK  w latach 70-tych, prowadzona była etapowo: I etap lata 1995-1997, II etap lata 1998-2000, III etap lata 2004-2006. Modernizacja oczyszczalni polegała kolejno na usprawnianiu części mechanicznego oczyszczania, budowie, a następnie modernizacji obiektów oczyszczania biologicznego (w celu dostosowania jakości ścieków do zmieniających się przepisów), usprawnianiu gospodarki osadowej, hermetyzacji obiektów uciążliwych zapachowo. Oczyszczanie mechaniczne odbywa się w następujących obiektach : kraty, sito-piaskownik, osadniki wstępne poziome. Wszystkie obiekty wstępnego oczyszczania są w pełni shermetyzowane. Część biologiczna oczyszczalni składa się z reaktorów biologicznych z wydzielonymi strefami: predenitryfikacji i defosfatacji, denitryfikacji i nitryfikacji oraz radialnych osadników wtórnych. Gospodarka osadowa oparta jest na fermentacji metanowej, odwadnianiu w urządzeniach mechanicznych i kompostowaniu metodą pryzmy przerzucanej, w wyniku czego powstaje nawóz wykorzystywany pod uprawę zbóż i zakładanie trawników. Biogaz powstający w procesie fermentacji jest ujmowany i spalany w agregatach kogeneracyjnych. Uzyskana w ten sposób energia elektryczna i cieplna wykorzystywana jest na potrzeby technologiczne oczyszczalni.
 
Podstawowe parametry:
Typ oczyszczalni: mechaniczno-biologiczna
Przepustowość oczyszczalni: około 13 000 m3/d