Trasa Zamkowa jest jedną z czterech arterii drogowych łączących Lewobrzeże Szczecina z resztą Polski. Jest również częścią drogi wojewódzkiej nr 115 łączącej Szczecin z Dobieszczynem (gmina Police) w Puszczy Wkrzańskiej.
Trasa wsparta jest na filarach żelbetowych i przebiega ciągiem estakad: dwoma mostami nad rzeką Parnicą, estakadą nad wyspą Łasztownia i mostem nad Odrą Zachodnią.
Prace związane z jej budową ruszyły w lutym 1978 roku. Otwarcia pierwszego etapu Trasy Zamkowej (nitka wjazdowa do miasta) dokonano 26 października 1987 roku. Natomiast część wylotowa została oddana do użytku 5 lipca 1996 roku.
Do wybudowania Trasy Zamkowej wykorzystano jak na tamte czasy pionierskie technologie. Jednym z nowatorskich rozwiązań było nasunięcie na filary przęseł mostów, które są nad Odrą. Do nasunięcia konstrukcji mostu, uprzednio pospawanej na lądzie, posłużyły wykonane do tego celu pontony pływające o nośności 550 ton
W ramach Trasy Zamkowej zbudowano 4 mosty, wszystkie w oparciu o konstrukcję stalową skrzynkową o wysokości 3,5 m. Waga poszczególnych elementów tej konstrukcji wynosiła do 60 ton. Światło mostu nad lustrem Odry wynosi 11,8 m, światło mostu nad lustrem Parnicy - 14 m. Zarówno most nad Odrą, jak i most nad Parnicą składają się z 3 przęseł. Trasa ostatecznie liczy 2.600 m długości.