Przedmiotem opracowania jest rozwiązanie drogowe branży drogowej nowego przebiegu drogi krajowej nr 91 na odcinku Trasy Wschodniej od pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej wraz z budową ul. Celniczej na odcinku od skrzyżowania z ul. Mazowiecką do projektowanej Trasy Wschodniej w Toruniu.
Inwestycja jest zlokalizowana w północno-wschodniej części miasta Toruń (województwo kujawsko-pomorskie, powiat grodzki Toruń, gmina Toruń).
Omawiany odcinek drogi krajowej 91 stanowi kontynuację Trasy Wschodniej od pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej (północny wylot drogi krajowej 91 w kierunku Gdańska).
Proponowana trasa przebiega początkowo po ul. Wschodniej. Ul. Wschodnia od pl. Daszyńskiego do ul. Skłodowskiej-Curie jest ulicą jedno jezdniową, dwukierunkową. Ul. Wschodnia posiada skrzyżowanie z ul. Żwirową i drogą obsługującą zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ulokowaną po wschodniej stronie ulicy, następnie z ul. Kasztanową, ul. Rydygiera (po stronie wschodniej) oraz z ul. Piotra Curie (po stronie zachodniej). Ulica posiada obustronne chodniki. Pomiędzy  ul. Rydygiera a ul. Marii Curie-Skłodowskiej znajduje się pętla tramwajowa z przystankami i stanowiskami odstawczymi. Po zachodniej stronie znajdują się obiekty Zespołu Doskonalenia Zawodowego, stacja benzynowa, salon samochodowy, GPZ, garaże oraz obiekty biurowe, użyteczności publicznej i mieszkaniowe. Obsługa większości z nich odbywa się poprzez zjazdy z ul. Wschodniej.
Ul. Wschodnia ma skrzyżowanie skanalizowane z ul. Marii Skłodowskiej-Curie, na skrzyżowaniu funkcjonuje sygnalizacja świetlna. Ul. Marii Skłodowskiej-Curie jest ulicą jedno jezdniową z jednostronnym prowadzeniem tramwaju po stronie południowej. W pobliżu omawianego skrzyżowania ulokowane są przystanki tramwajowe. Pod ulicą przepływa rzeka Struga Toruńska. Teren przyległy jest obsługiwany z ul. Marii Skłodowskiej-Curie bezpośrednio lub poprzez drogi dojazdowe i wewnętrzne. Przyległa zabudowa ma zróżnicowane funkcje, zarówno mieszkaniowe, usługowe jak i użyteczności publicznej.
Następnie projektowana trasa nowej DK91 zakłada przekroczenie  torów kolejowych na przedłużeniu ul. Wschodniej, to jest po wschodniej stronie stacji Toruń Wschodni (linie PKP nr 353 Toruń – Skandawa - zelektryfikowana, nr 246 Toruń Wschodni – Olek - niezelektryfikowana, nr 207 Toruń – Malbork - niezelektryfikowana).
Na dalszym odcinku (za torami kolejowymi) projektowana DK91 przebiegać będzie pod Trasą Średnicową w kierunku północnej części ul. Wschodniej i następnie dalej ul. Kanałową do skrzyżowania z ul. Polną dwujezdniową. Po stronie zachodniej znajdują się ogródki działkowe i zabudowa jednorodzinna. W ul. Polnej w kierunku wschodnim znajduje się jednopoziomowy przejazd kolejowy kategorii B. Na odcinku przed i za przejazdem jezdnia jest zwężona do 2 pasów ruchu. Następnie rozszerza się do 4 pasów ruchu na jezdni jednoprzestrzennej.
Dalej droga krajowa uzyskuje swój przebieg w ul. Kociewskiej. Ul. Kociewska jest jedno jezdniowa, z obustronnymi chodnikami. Na omawianym odcinku posiada skrzyżowanie proste z ul. Mleczną, przed przejazdem przez linię kolejową zlokalizowana jest pętla autobusowa. Wzdłuż ulicy zlokalizowane są obiekty usługowe, składowe i inne, obsługa przyległego terenu odbywa się bezpośrednio z jezdni. Za ul. Mleczną, po stronie zachodniej ul. Kociewskiej, zlokalizowany jest Fort Żółkiewskiego (obiekt chroniony konserwatorsko) i pole golfowe, po stronie wschodniej zaplecze pola golfowego wraz z restauracją oraz zakład urządzeń grzewczych Riello. Dalej ul. Kociewska przebiega w kierunku przejazdu kategorii D na linii PKP nr 246 oraz nr 207 oraz składowiska odpadów.
Następnie trasa nowej DK91 przebiega wzdłuż linii PKP nr 207 Toruń – Malbork po zachodniej stronie na obrzeżach cmentarza komunalnego i obszarów leśnych i włącza się w istniejącą jedno jezdniową ul. Grudziądzką (DK91) na wysokości drogi do osiedla Jar.