Ulica Janka Wiśniewskiego jest jedną z głównych arterii komunikacyjnych na terenie Gdyni. To droga mająca kluczowe znaczenie dla funkcjonowania Portu Gdynia, łącząca centrum Gdyni z dzielnicami mieszkaniowymi Obłuże i Oksywie oraz drogi krajowe z obszarem portowym.
Modernizacja ul. J. Wiśniewskiego obejmuje odcinek od ul. Polskiej do węzła z Trasą Kwiatkowskiego. W zakres wchodzi rozbudowa ulicy do układu dwujezdniowego, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, budowa wiaduktu nr 1 nad torami PKP, przebudowa skrzyżowania Wiśniewskiego-Polska-Czechosłowacka z zainstalowaniem sygnalizacji świetlnej, przebudowa kolidującej infrastruktury.
Modernizacja ulicy umożliwia przeniesienie ciężkiego ruchu do portu i obszarów przemysłowych poza układ komunikacyjny centrum miasta Gdyni oraz usprawnia ruch tranzytowy pomiędzy poszczególnymi dzielnicami. Dzięki tej inwestycji możliwe jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, przy jednoczesnej oszczędności czasu transportu, wynikającego z poprawy przepustowości drogi.