Stacja Uzdatniania Wody CEDRON zlokalizowana jest przy ul. Marynarki Wojennej w Wejherowie w Dolinie rzeki Cedron w pobliżu Lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, w niedalekim sąsiedztwie Kalwarii Wejherowskiej.
 
Rozbudowana i zmodernizowana kompleksowo. Obok istniejącej hali SUW wybudowano zbiorniki na wodę surową i czystą, połączone z halą przeszklonym łącznikiem. Części te stanowią jeden spójny obiekt o ciekawej formie i nowoczesnych elewacjach.
W obrębie budynku technologicznego zaprojektowano przestrzenie: hala filtrów, łącznik, zbiornik wody uzdatnionej, zbiornik reakcji, rozdzielnia technologiczna, pomieszczenie dezynfekcji, hala aeratorów, pomieszczenie sterowni.
Wejście główne do budynku technologicznego  zlokalizowano w łączniku pomiędzy halą filtrów, a zbiornikami wody. Drugie wejście o charakterze technicznym  w ścianie frontowej hali filtrów po stronie ulicy Marynarki Wojennej.
Wewnątrz budynku technologicznego na żelbetowym przesklepieniu, sterownia z węzłem sanitarnym. Poziom dolny zawiera funkcje techniczne. Teren projektowanej stacji uzdatniania wody ogrodzony.
 
Podstawowe parametry:
Powierzchnia zabudowy budynku SUW - 1128 m2