Inwestycję podzielono na dwa zadania: odcinek od pętli Siedlce do przystanku Brętowo PKM oraz odcinek od ul. F. Rakoczego do ul. Myśliwskiej.
Projekt obejmuje budowę torów, rozjazdów wraz z ich odwodnieniem, sterowaniem i ogrzewaniem oraz budowę sieci trakcyjnej. Nowa linia tramwajowa w zadaniu 1 będzie przebiegała w ulicach: Kartuska, Nowolipie, Rakoczego, a jej długość wyniesie ok. 3600m. W zadaniu 2 długość linii w ulicy Bulońskiej to ok. 835m.
W miejscu istniejącej pętli Siedlce powstanie węzeł autobusowo-tramwajowy umożliwiający bezpośrednią przesiadkę. Obok znajdzie się parking na ponad 40 samochodów i kilkanaście rowerów. Na fragmencie planowanej trasy na wysokości przyszłego przystanku Warneńska, autobusy i tramwaje będą korzystać z jednego pasa ruchu, co jest nowością w Gdańsku. Do projektu wprowadzono także zielone torowisko, jako element, który poprawi warunki środowiskowe i estetyczne. Dodatkowo zabudowa zielenią skutecznie obniży hałas toczenia generowany przez pojazdy szynowe. Od skrzyżowania ul. Rakoczego  z ul. Wyrobka i Kolumba z uwagi na duże pochylenie istniejącej drogi linię tramwajową poprowadzono w pasie dzielącym na estakadzie, która liczyć będzie ponad 360 m długości i w najwyższym punkcie osiągnie 9 m wysokości. Estakadą w łuku, linia tramwajowa przetnie bezkolizyjnie jezdnię ul. Rakoczego i doprowadzona będzie do węzła integracyjnego Brętowo PKM.