Projekt polegał ma rozpoznaniu uwarunkowań architektoniczno - urbanistycznych umożliwiających adaptację założeń zwycięskiej pracy konkursowej na ideową koncepcją architektoniczno - urbanistyczną planowanych przystanków Pomorskiej Kolei Metropolitalnej: Strzyża, Niedźwiednik, Brętowo, Jasień, Kiełpinek, Matarnia, Port Lotniczy, Banino. Przystanek Port Lotniczy.
Za priorytet w niniejszym opracowaniu przyjęto dążenie do tego, aby wszystkie 8 przystanków PKM zaprojektowane zostało w podobnym stylu tworząc w przestrzeni miasta - pojedynczo i jako cały zbiór - rozpoznawalną z daleka formę krajobrazu. Takie założenie ma na celu ułatwienie orientacji pieszych w rozległych przestrzeniach komunikacji w rejonie przystanków PKM – wprowadzenie w nie nowych elementów lokalnej identyfikacji.
Strefa wejścia, w której dominującym elementem są bardzo wysokie klatki schodowe i piony wind, ukształtowana została poprzez układ prostych zadaszeń, dla których inspiracją była idea „owinięcia czerwoną wstążką” korpusu trasy kolejowej.
Na elementy zagospodarowania składające się na efekt "czerwonej wstążki" składa się : odpowiedni dobór posadzki, elementy małej architektury jak: ławki, śmietniki, oświetlenie, słupki parkingowe itp. Istotnym elementem dopełniającym czerwoną wstążkę jest zaprojektowanie przestrzeni zieleni.