Bydgoski rynek jest obrazem rozwoju miasta oraz licznych ważnych zdarzeń. W trakcie swojego istnienia wielokrotnie zmieniał oblicze wraz z nową zabudową czy wyburzeniami a w trakcie II wojny światowej stał się świadkiem tragicznych wydarzeń.
Projekt, budując współczesną przestrzeń, interpretuje zarówno materialne jak i niematerialne elementy historii. Główne miejsce na rynku stanowi strefa interakcji, Tworzą ją: płyty-fontanny, płyty-lunety eksponujące zachowane fragmenty fundamentów dawnego ratusza, płyty-światła oraz płyty-siedziska.
Strefę martyrologii stanowi 40 czarnych płytek posadzkowych z wygrawerowanymi nazwiskami zamordowanych, umieszczonymi przed muzeum w miejscu egzekucji z 1939 roku. Fugi, podświetlane w nocy, tworzą łunę światła w skali ludzkiej postaci.
Strefę ruchu budują płyty-światła wzdłuż dawnej linii tramwajowej, pokrywające się z najbardziej uczęszczanymi osiami ruchu pieszego.
Kolejna strefa to wejście do ratusza oraz muzeum znajdująca się w miejscu dawnego kościoła św. Ignacego. W tym miejscu lunety i światła sygnalizują istnienie ruin, podkreślając jednocześnie wejście do najważniejszych budynków na rynku.
Tak stworzona kompozycja nie posługuje się dosłownymi cytatami, lecz pośrednio czerpie z historii i współtworzy wysokiej klasy współczesną przestrzeń publiczną centrum miasta. Prowokuje do interakcji jednocześnie pozostając tłem dla codziennego życia miasta.