Kładka piesza na wyspę Ołowiankę to punkt widokowy z niezwykłą ekspozycją na sylwetę miasta jak i miejsce położone w obszarze węzłowym dla jego rozwoju.
Koncepcja zakłada budowę konstrukcji zaopatrzonej w ruchomą, pasażerską kabinę transportową, komunikującą wyspę Ołowiankę z Długim Pobrzeżem i Głównym Miastem. Jest to rozwiązanie opisywane w literaturze jako most suwowy, odmiana mostu zwodzonego. Charakterystyczny łuk będący podstawowym elementem konstrukcji unosi się nad panoramą miasta, nie zakłóca jej, a wręcz podkreśla. Pełne krajobrazowych wrażeń podróżowanie kabiną suwową na drugą stronę Motławy wypełni lukę w ofercie turystycznej Gdańska - łatwo dostępny, nowoczesny punkt widokowy umożliwiający pełną percepcję panoramy miasta i okolic. Lokalizacja łuku kładki na granicy pomiędzy Starym a Młodym Miastem odczytywana może być jako rodzaj współczesnej bramy do nowych terenów miejskich.
Obiekt ma szansę stać się jednym z "kultowych" miejsc w Europie środkowo - Wschodniej, nawiązując swą architekturą i funkcją do takich miejsc, jak sąsiadujący z zabytkowym Parlamentem "London Eye" nad Tamizą, koleją linową ponad dzielnicą dawnego EXPO w Lizbonie, czy intrygującej kładce obrotowej symbolizującej odrodzone Newcastle, stanowiąca, szczególnie dla żeglarzy, symboliczne podkreślenie momentu wpłynięcia do starego portu nad Motławą - Perły Polskiej Korony.