Nastrojowe pejzaże Krosna nad Odrą przywołują skojarzenia epoki romantycznej, czasy sprzed 200 lat, w których w sposób wyjątkowy sztuka próbowała utrwalać piękno życia w symbiozie z naturą. Arkadia Odrzańska to pomysł stworzenia w rejonie Starego Miasta programu funkcjonalno-przestrzennego stanowiącego współczesną  interpretację „arkadyjskich” idei historycznych. Współczesna Arkadia to wyobrażenie miasta azylu dla osób szukających ucieczki od metropolitalnej dynamiki, wypoczynku i spokoju ale też życia we własnym rytmie (slow life).
Koncepcja urbanistyczna zakłada wykształcenie w granicach Starego Miasta struktury przestrzennej odpowiadającego dzisiejszym strategicznym kierunkom rozwoju tego obszaru: rozwój całorocznej turystyki oraz kreowanie wysokiej  jakości śródmiejskich struktur mieszkaniowych.
Obszar Starego Miasta podzielono na zróżnicowane funkcjonalno-przestrzenne zakresy wpływu: NABRZEŻE - strefa nadrzeczna (bulwar Odry) – dedykowana funkcjom rekreacyjnym i turystycznym - centrum rekreacji i sportów wodnych, MIASTO - strefa w granicach dawnych murów miejskich – dedykowana funkcjom usługowo-mieszkaniowym, NA STYKU NABRZEŻA i MIASTA wykształcony zostaje intensywny rdzeń miejski, który tworzą powiązane przestrzenią publiczną (Plac św. Jadwigi) funkcje usługowe: ZAMEK, KOŚCIÓŁ, DWORZEC PKS, odbudowane 3 kwartały usługowo – mieszkaniowe wraz ze odtworzonymi budynkami dawnego Ratusza i Starostwa.