Ulica Stągiewna w Gdańsku jest traktem stanowiącym przedłużenie ulicy Długiej i przecinającym Wyspę Spichrzów. Do końca II wojny światowej zabudowana spichlerzami, współcześnie wiedzie przez silnie historyzujące kamienice (od północy), których dopełnieniem od strony południowej będzie współczesna interpretacja dawnych spichlerzy (zespół zabudowy „Granary Island Business Centre”, autor: Kozikowski Design).
 
Wariantowa koncepcja zagospodarowania ul. Stągiewnej przewiduje wprowadzenie nowych elementów małej architektury. W zależności od wariantów – I lub II, poza wymianą oświetlenia, nawierzchni i częściowych przekształceń organizacji ruchu, proponuje się zaaranżowanie przestrzeni ulicy poprzez jedno – lub obustronne rozmieszczenie w pasie chodnika drewnianych donic o wymiarach 100 cm x 100 cm x 80 cm (szer. x dł. x wys.) z lipami, wiśniami lub krzewami okrywowymi. Celem zabiegu jest nadanie ulicy ładu i wprowadzenie elementu spajającego zabudowę z różnych epok i odmiennej stylistyki, co uwypukli się dodatkowo po realizacji zespołu zabudowy „Granary Island”.
Należy zaznaczyć, iż warianty zagospodarowania mogą być stosowane zamiennie z I i II wariantem drogowym, po uwzględnieniu miejsc parkingowych zlokalizowanych od południowej strony ulicy (w II wariancie drogowym).