Celem koncepcji jest wykreowanie węzła integrującego projektowany przystanek tramwajowy z pętlą autobusową oraz miejscami postojowymi taxi. Jednocześnie projektowany węzeł przesiadkowy mógłby pełnić rolę placu miejskiego, który byłby elementem poprawienia jakości i różnorodności systemu przestrzeni publicznych w dzielnicy Oliwa.
Zaproponowany wariant przewiduje możliwość włączenia w szerszą przebudowę układu drogowego w dzielnicy Oliwa. Założono że w przyszłości możliwe będzie ograniczenie ruchu na ul. Opata Rybińskiego z przeniesieniem ruchu tranzytowego w kierunku Osowy poza ścisłe centrum Starej Oliwy. Celem tego działania jest ochrona istniejącej zabytkowej zabudowy i Parku Oliwskiego przed hałasem, wibracjami, spalinami oraz stworzenie w tym miejscu bezpiecznej strefy pieszej. Założenie to dotyczy także ul. Opackiej, która stanowi cenną aleję m.in. do Cmentarza Oliwskiego.